1378 (1078) 2019-09-06 - 2019-09-12

Aktywności z CKZiU

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni oraz dr Jarosław Kłodziński zapraszają mieszkańców Gdyni do udziału w plebiscycie „Kopa pereł dla Jubilatki”.
„Kopa pereł” to 60 najważniejszych osiągnięć w Gdyni na przestrzeni ponad 2000 lat. Mogą to być dobra materialne, zdobycze nauki i techniki, pomniki przyrody, dokumenty i papiery wartościowe, dobra niematerialne, imprezy sportowe i kulturalne, byli i obecni mieszkańcy Gdyni i każda inna godna propozycja. Swoje typy „Pereł Gdyni” należy przesyłać na adres j.klodzinski@gdynia.pl. W drugiej połowie 2020 r. odbędzie się głosowanie. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 10 lutego 2021 r. Na uczestników czekają atrakcyjne upominki.
Projektowi patronuje Prezydent Wojciech Szczurek.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni oraz dr Jarosław Kłodziński zapraszają także na grę miejską, która odbędzie się 28 września 2019 roku.
Cezura czasowa historycznego spaceru będzie przebiegała od Kultury Oksywskiej (II w.p.n.e) do 1920 roku. Zgłoszenia do gry drużyn do 4 osób przyjmowane są do 12 września na adres klodzinski.jarosław@wp.pl.

  • ikonaOpublikowano: 05.09.2019 09:41
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 05.09.2019 09:42
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona