Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1378 (1078) 2019-09-06 - 2019-09-12

Bezpłatny kurs z podstaw księgowości

Fundacja Gospodarcza i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. - w ramach projektu „Kwalifikacje dla Pomorzan” - zapraszają do uczestnictwa w bezpłatnym kursie z zakresu podstaw księgowości.
W kursie mogą wziąć udział osoby powyżej 25. roku życia zamieszkałe w woj. pomorskim, które są zatrudnione w mikro/małym/średnim przedsiębiorstwie lub w podmiocie ekonomii społecznej i posiadają maksymalnie średnie wykształcenie. Zajęcia będą odbywały się na terenie Gdańska.
Więcej informacji: d.orzel@strefa.gda.pl lub pod numerem tel. 603 337 070.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona