Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1378 (1078) 2019-09-06 - 2019-09-12

FAS - W trosce o dziecko

Mija dokładnie 10 lat od rozpoczęcia działań systemowych w Gdyni, dotyczących FAS. W 2009 roku rozpoczęto realizację Gdyńskiego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego FAS. Rok później otwarto Punkt Kosultacyjno-Diagnostyczny, który przekształcono następnie w Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD.
W poniedziałek 9 września rusza kampania społeczna, która ma zwracać uwagę na społeczny problem picia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz podkreślać unikatowe i jedyne w Polsce rozwiązania jakie są realizowane przez gdyński samorząd dla mieszkańców miasta.
Poniedziałek 9 września
Światowy Dzień FAS - rozpoczęcie kampanii społecznej w mieście.
W trakcie happeningu na placu Kaszubskim w godz. 16.00-19.00 odbędą się m.in. warsztaty dla dzieci, konkurs i quiz z nagrodami, wystawa plakatów studentów Akademii Sztuk Plastycznych w Gdańsku, konsultacje ze specjalistami. Będzie też można uzyskać praktyczne informacje dotyczące pomocy i wsparcia osób i rodzin.
Wtorek 10 września
W PPNT Gdynia w godz. 9.00-12.00 odbędzie się spotkanie dla młodzieży I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego na temat profilaktyki uzależnień. W oparciu o scenariusze pisane przez życie omówiony zostanie mechanizm uzależnienia, szczególnie u kobiet oraz szkodliwość spożywania alkoholu w okresie ciąży.
W ramach cyklu „Kino społecznie wrażliwe” w Muzeum Emigracji, w godz. 12.00-15.00, odbędzie się spotkanie dla osób dorosłych obejmujące projekcję filmu w reż. Kingi Dębskiej „Zabawa, zabawa” wraz z omówieniem mechanizmu uzależnień występującego u kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Wydarzenie otwarte. Zapisy są możliwe na stronie internetowej https://evenea.pl/event/219960-5/.
Środa, 11 września
W Centrum Diagnozy i Terapii FASD (ul. Morska 112b/111) w godz. 12.00-15.00 w ramach dnia otwartego specjaliści udzielą informacji o zasadności diagnozy dzieci i młodzieży stwarzających problemy w sferze wychowania, rozwieją wątpliwości dotyczące syndromu FASD, opowiedzą zarówno o formach wsparcia rodziców lub opiekunów dzieci z FASD, jak i o dostępnych metodach rehabilitacji.
Wcześniej, w godz. 9.00-12.00 odbędą się warsztaty szkoleniowe dla osób pracujących w obszarze wsparcia dziecka i rodziny „Gdy mama pije – rozwój dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym”.
Czwartek 12 września / piątek 13 września
W PPNT Gdynia, w godz. 9.30-15.30, odbędzie się dwudniowa, ogólnopolska konferencja „Za sterami FASD. Nowe standardy w opiece nad dzieckiem”. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z dotychczas wypracowanymi dobrymi praktykami w obszarze opieki nad osobami z zespołem zaburzeń związanych z ekspozycją na alkohol w okresie życia płodowego - na przykładzie doświadczeń Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD - oraz wskazanie kierunku w tworzeniu kolejnych i bardziej zaawansowanych rozwiązań na szczeblu ogólnopolskim.
Szczegóły na stronie fasd.mopsgdynia.pl.

ikona