Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1378 (1078) 2019-09-06 - 2019-09-12

Mamy wykonawcę odtworzenia potoku Wiczlińskiego

Z czterech ofert, które napłynęły w odpowiedzi na przetarg na odtworzenie potoku Wiczlińskiego, wybrano firmę ZPW H-BUD H. Szukalski z Sopotu z ofertą w kwocie 33 milionów złotych. Oprócz odtworzenia blisko trzykilometrowego koryta rzeki prace obejmą także budowę dwóch suchych zbiorników retencyjnych, modernizację drogi eksploatacyjnej i budowę przepustów. Rozstrzygnięcie przetargu miało miejsce 2 września.
Prace ruszą jeszcze jesienią, a przewidywany czas ich zakończenia to 16 miesięcy od podpisania umowy – zapowiada Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.
Potok Wiczliński to naturalny ciek wodny, który kiedyś bez przeszkód spełniał swoją rolę, czyli odprowadzał nadmiar wód deszczowych. Dzisiaj tereny te uległy dużym przekształceniom, głównie ze względu na zabudowę mieszkaniową. Siłą rzeczy zmniejszyło to potencjał retencyjny, ale dzięki tej inwestycji przywracamy go przyrodzie. Odtworzenie tego historycznego potoku i budowa dwóch suchych zbiorników retencyjnych jest możliwe dzięki pozyskaniu środków unijnych na III część projektu pod nazwą: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gdyni”. Zgodnie z umową, podpisaną w czerwcu tego roku, na II i III część tego projektu otrzymamy łącznie prawie 63 miliony złotych unijnego dofinansowania – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.
Zakres prac obejmuje:
– roboty przygotowawcze,
– usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym,
– odtworzenie koryta Potoku Wiczlińskiego wraz z regulacją istniejącego koryta na łącznej długości 2994 m oraz budową 26 progów retencyjnych,
– budowę suchego zbiornika retencyjnego „Wiczlino-Zielenisz" o pojemności 60.300 metrów sześciennych,
– budowę suchego zbiornika retencyjnego „Obwodnica" na rzece Kaczej o pojemności 40.640 metrów sześc. wraz z regulacją rzeki Kaczej na długości 468 m,
– przebudowę rowu przy ulicy Śliskiej,
– budowę przepustów, w tym przepustu pod obwodnicą Trójmiasta,
– modernizację istniejącej drogi leśnej jako drogi eksploatacyjnej potoku oraz budowę nowych odcinków dróg eksploatacyjnych i oświetlenia budowli przy zbiorniku.
Wymienione prace to pierwszy etap tego projektu, w drugim zostanie wybudowany m.in. zbiornik retencyjny „Wiczlino-Szkoła”, wraz z drogą eksploatacyjną i oświetleniem.
Zadania, realizowane w ramach dwóch dużych projektów „deszczówkowych” są kontynuacją działań inwestycyjnych, podjętych w ramach pierwszego projektu pod nazwą „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”. Wartość tego projektu wyniosła nieco ponad 30 milionów złotych, przy unijnym dofinansowaniu w kwocie 24,8 mln złotych.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można znaleźć na portalu e-usług SmartPZP.

ikona