1378 (1078) 2019-09-06 - 2019-09-12

Uwaga, sprzedawcy alkoholu!

30 września upływa termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.
Wpłaty można dokonać w kasie U.M. lub na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
W przypadku dokonywania przelewu należy podać:
– tytułem - III rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkohol;
– nr zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
– adres punku sprzedaży napojów alkoholowych.
Kopie dowodów wpłaty należy przesłać na adres wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl lub przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. 8.00 -16.00 (od poniedziałku do piątku).

ikona