1379 (1079) 2019-09-13 - 2019-09-19

Darmowe badania termowizyjne budynków wielorodzinnych

Przebadanie 120 budynków wielorodzinnych kamerą termowizyjną zakłada projekt „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja III”. Badanie jest bezpłatne dla właścicieli, zarządców oraz administratorów budynków. Rusza nabór wniosków.
Termowizja jest nowoczesną, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, gdzie utrata ciepła jest największa. Takie badanie pozwala na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności. Badane są także parametry wewnątrz budynku, takie jak jakość powietrza w budynku: stężenie CO2, temperatura, wilgotność, punkt rosy, pyły: PM10, PM 2,5, formaldehydy.
Spodziewanym efektem badań będzie dostarczenie wiedzy, która pozwoli na podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ulepszenia izolacji mieszkań i domów, zwiększenia wydajności ogrzewania, co ostatecznie przełoży się na oszczędności w domowych budżetach mieszkańców.
Badania przeprowadzane będą zimą, od listopada 2019 do końca lutego 2020 roku.
Karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.gdynia.pl/energetyczna oraz w siedzibie Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24, pokój 505). Nabór prowadzony będzie od 16 do 30 września 2019 r. Decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą mieć budynki oddane do użytku przed 2009 r. z uwagi na zaostrzenie w tym okresie norm budowlanych dotyczących efektywności energetycznej budynków.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z PGE Energia Ciepła S.A. i OPEC Sp. z o.o.

ikona