1379 (1079) 2019-09-13 - 2019-09-19

Dotacja „Mój prąd”

Ruszył pierwszy nabór do nowego krajowego programu dotacji do instalacji fotowoltaicznych do produkcji prądu na własne potrzeby. Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych.
Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 5 tys. zł., lecz nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. Uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego przedsięwzięcia.
Pierwszy nabór wniosków trwa do 20 grudnia lub do wyczerpania przeznaczonego na ten cel budżetu w wysokości 1 mld złotych. Wnioski o dofinansowanie składa się w formie papierowej w NFOŚiGW w Warszawie i można je przesłać np. pocztą. Do wniosku należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.
Więcej informacji znaleźć można na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/.

ikona