1379 (1079) 2019-09-13 - 2019-09-19

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pok. 318 wykazu zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonych w obrębie ewidencyjnym 0022 Orłowo:
– jako działka nr 474/2 o pow. 13.842 m², objęta księgą wieczystą GD1Y/00023787/5 oraz działka nr 569 o pow. 4.964 m² objęta księgą wieczystą GD1Y/00023783/7 Sądu Rejonowego w Gdyni, położonych przy ulicach Folwarcznej i Wrocławskiej, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1295/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.09.2019 r., wywieszony został na okres od 4 do 25 września 2019 r.
– jako działki nr 2211, 2212, 2213, 2217 o łącznej powierzchni 1.968 m², objęte księgą wieczystą GD1Y/00115619/9 Sądu Rejonowego w Gdyni oraz jako działki nr 2216 i 2218 o łącznej powierzchni 571 m², objęte księgą wieczystą GD1Y/00023669/2, położonych przy ul. Spacerowej 9, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1296/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.09.2019 r., wywieszony został na okres od 4 do 25 września 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o powierzchni 177 m² stanowiącej cz.dz.1553/1 obręb 0020 Obłuże- będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adm. Unruga - dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00123943/8 – przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy. Przeznaczenie przedmiotu użyczenia: nieodpłatne miejsca postojowe służące do obsługi warsztatu samochodowego.
Wykaz, stanowiący załącznik do ZPMG nr 1246/19/VII/P, wywieszono na okres 21 dni od 30.08 do do 20.09.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54), wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 87C, oznaczonej jako działki nr 1057/1, 1061/2 i 1060, obręb 0022_Orłowo, o łącznej powierzchni 993 m², dla której prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Gdyni księgi wieczyste nr GD1Y/00000928/9, GD1Y/00000927/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1287/19/VIII/P z 3.09.2019 r., wywieszony został na okres od 9 do 29 września 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pok. 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Widnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat.
Wykaz, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1297/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.09.2019 r., został wywieszony na okres 21 dni od 9 do 30 września 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 431 wykazu nieruchomości o powierzchni 125 m², położonej przy ul. Opata Hackiego, oznaczonej jako część działki nr 1742 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017305/8 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe.
Wykaz, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1231/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13.08.2019 r., został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 10.09.2019 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 5.448.000 euro na modernizację zatok przystankowych w ramach realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Pełna treść ogłoszenia i SIWZ dostępne są na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia.
Termin składania ofert: 30.09.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (ul. 10 Lutego 24).
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na dostawę i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Korzennej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia i SIWZ dostępne są na stronie www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp72.
Termin składania ofert: 24.09.2019 r. godzina 12.00 w siedzibie Zamawiającego (pok. 407).
***
Dyrektor Przedszkola nr 8
zatrudni od 1 października:
– 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego
nauczyciela języka angielskiego.
Może być emerytowany nauczyciel. Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy na adres dyrektor@przedszkole8.pl.
***
Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego
zatrudni od 1.10.2019 r. sprzątaczkę w wymiarze 0,75 etatu. Praca w godzinach popołudniowych.
Oferty z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji należy przesyłać do 25.09.2019 r. na adres sekretariat@vilo.org.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
zatrudni sprzątaczkę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dokumenty należy składać w sekretariacie (ul. Wrocławska 52) w godz. 8.00-16.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 664 69 05.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13
zatrudni:
nauczyciela biblioteki multimedialnej w wymiarze ½ etatu,
nauczyciela wspomagającego w klasie VI w pełnym wymiarze – pełen etat,
pomoc kucharza w wymiarze pełnego etatu.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły (ul. Halicka 8). Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 622 23 43.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
zatrudni specjalistę ds. kadr w pełnym wymiarze godzin, umowa na zastępstwo.
Dodatkowe informacje pod adresem email sekretariat@zshg.pl oraz nr. tel. 58 620 12 89.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
zatrudni sprzątaczkę w wymiarze ¾ etatu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Sambora 48) lub na adres email zschie@zschie.pl.
Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 58 620 85 15 i 58 627 00 71.
***
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP
zatrudni od zaraz:
nauczyciela języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin,
nauczyciela - wychowawcę w internacie w wymiarze ½ etatu.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu tel. 58 622 18 33, wew. 31, 50 oraz adresem email sekretariat@lo3.gdynia.pl.
***
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5
informuje o trwającej rekrutacji na wolne stanowisko pracy sprzątaczki w wymiarze pełnego etatu.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem tel. 58 625 57 09 lub osobiście w siedzibie szkoły (ul. Porębskiego 21)
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46
zatrudni
sprzątaczkę w wymiarze ¾ oraz ½ etatu
konserwatora w wymiarze pełnego etatu.
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu tel. 58 629 12 69 wew. 18.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Chwaszczyńska 26).
***
Dyrektor ZSSO
zatrudni od zaraz szatniarkę w wymiarze pełnego etatu (umowa na zastępstwo z opcją zatrudnienia na stałe).
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 27.09.2019 r. do godziny 12.00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 620 56 55 wew. 47.

  • ikonaOpublikowano: 12.09.2019 08:36
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.09.2019 11:03
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona