1379 (1079) 2019-09-13 - 2019-09-19

Pełnomocnik ds. przestrzeni publicznych

Barbara Marchwicka - pełnomocnik prezydenta ds. przestrzeni publicznych dbać będzie o jakość życia w miejscach należących do wszystkich mieszkańców. Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce będzie budować w ten sposób komfort różnych użytkowników przestrzeni miejskiej w sposób zrównoważony.
Wzorem miast skandynawskich i zachodnioeuropejskich Gdynia przede wszystkim stawia na planowanie i projektowanie, które sprzyjać ma odstawieniu samochodu, jako najmniej ekonomicznego, a jednocześnie zabierającego najwięcej wspólnej przestrzeni środka komunikacji, na rzecz zwiększenia przestrzeni dla rowerzystów, pieszych czy szybkiej i wygodnej komunikacji publicznej.
Urbanistka Barbara Marchwicka z pracą samorządową związana jest od 10 lat. W dziale inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych kieruje sekcją użytkownika. Jednym z jej celów jest wypracowanie trwałego modelu włączania mieszkańców, urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych w procesy przygotowywania oraz realizacji inwestycji/przedsięwzięć w mieście.

ikona