1379 (1079) 2019-09-13 - 2019-09-19

Porady prawne na Witominie

Stowarzyszenie OVUM oraz Rada Dzielnicy Witomino zapraszają mieszkańców dzielnicy do nieodpłatnego korzystania z porad prawnych i obywatelskich.
Porady udzielane są w poniedziałki w godz. 10.30-12.30 w siedzibie Rady Dzielnicy Witomino przy ul. Stawnej 4/6 (SP nr 12 – wejście zewnętrzne).

ikona