Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1381 (1081) 2019-09-27 - 2019-10-03

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:
– do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w godz. 15.00-17.00,
– do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62) 19 października w godz. 9.00-14.00.
– do Przedszkola nr 29 (ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67) 5 października w godz. 9.00-14.00.
– do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44) na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 2 października w godz. 16.30-18.30. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszu gminy Gdynia.

ikona