1381 (1081) 2019-09-27 - 2019-10-03

Do mieszkańców Karwin

Z powodów technicznych Komisariat Policji Gdynia Karwiny przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1 przeniesiono do odwołania.
Najbliższy czynny komisariat mieści się w Redłowie przy ul. Korczaka 1A.
Zamknięcie komisariatu nie wpłynie na pracę jednostki. W dalszym ciągu odbywać się będą dyżury funkcjonariuszy, patrole i interwencje.

ikona