1381 (1081) 2019-09-27 - 2019-10-03

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 428, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1338/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17 września 2019 r., nieruchomości o powierzchni 446 m², położonej w Gdyni w rejonie ul. Logistycznej, oznaczonej jako część działki nr 1 obręb 0026 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00032637/5 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na drogę dojazdową.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 19.09.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip, Wykaz nr 20/2019 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 73 – działka nr 174 o pow. 0,0028 ha, obręb nr 0015 Grabówek, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 27 września 2019 r. do dnia 17 października 2019 r.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
1) Podinspektora/Inspektora – Zespół Ds. Oświetlenia – 1 etat. Wykształcenie wyższe techniczne – ukończone studia inżynierskie o kierunku elektrotechnika, elektroenergetyka lub pokrewne.
2) Podinspektora/Inspektora w Dziale Inżynierii Transportu – 1 etat. Wykształcenie wyższe (alternatywnie w zakresie inżynierii ruchu, transportu), min. 1-roczne doświadczenie w projektowaniu lub weryfikacji projektów sygnalizacji świetlnej.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do 30.09.2019 r. pod adres: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Pełna wersja ogłoszeń na www.zdiz.gdynia.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach pod nr. tel. 58 764 40 11.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów rekreacji w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp74.
Termin składania ofert: 7.10.2019 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Starodworcowa 36)
zatrudni na cały etat osobę do sprzątania, szczegółowe informacje dostępne są pod nr. tel. 58 669 03 64 lub w pokoju administracji.
***
Dyrektor Przedszkola nr 24 (ul. Korczaka 22)
zatrudni od 1 października 2019 r. 2 nauczycieli wczesnej edukacji w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym jedna osoba na zastępstwo). Oferty pracy wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji przesyłać na adres: p24korczak@interia.pl lub składać osobiście w placówce.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 (ul. Słowackiego 53)

pilnie zatrudni w roku szkolnym 2019/2020 nauczyciela wspomagającego dla ucznia kl. V.
CV należy składać w sekretariacie szkoły.
Kontakt tel. 58 621 72 24 w godz. 7.30-15.30.

  • ikonaOpublikowano: 26.09.2019 08:55
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.09.2019 08:56
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona