1381 (1081) 2019-09-27 - 2019-10-03

Podziękowania

Rada Dzielnicy Orłowo dziękuje firmie Invest Komfort SA, Jednostce Wojskowej Nr 3936 oraz MTM S.A. Firmie Budowlano -Drogowej, za pomoc i wsparcie w organizacji oraz IX LO i SP nr 20 za aktywny udział w rekonstrukcji wydarzenia (łamanie szlabanu granicznego oraz zrywanie godła Polski), które miało miejsce w Kolibkach – na granicy między Wolnym Miastem Gdańsk i Polską 14 września 1939 r. Inscenizacja odbyła się 7 września 2019 r. w Kolibkach przy pomniku 2. Morskiego Pułku Strzelców.
***
We wrześniu odbyło się spotkanie edukacyjno-integracyjne pt. „Żyję z Chorobą Parkinsona”. Prelekcję wygłosili prof.dr hab. J. Sławek, dr n. med. A. Roszmann oraz prezes Fundacji Parkinsona z Lublina W. Machajek. Stowarzyszenie Osób Chorych na chorobę Parkinsona i ich Rodzin z siedzibą w Gdyni składa gorące podziękowania dla Dyrekcji Hotelu Kuracyjnego oraz firm farmaceutycznych: AbbVie, EVER i Nutricia, za pomoc w organizacji spotkania. Stowarzyszenie dziękuje również rodzinom pacjentów za podzielenie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi walki z chorobą, OPEC Gdynia oraz zaprzyjaźnionemu Stowarzyszeniu z Gdańska.

ikona