Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1382 (1082) 2019-10-04 - 2019-10-10

Energooszczędne lampy na Chwarznie-Wiczlinie

Gdynia konsekwentnie prowadzi działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, czego przykładem jest m.in. wprowadzanie oświetlenia ulic w technologii LED. W mieście funkcjonuje już 2500 lamp LED, a tym razem do sporej modernizacji doszło w Chwarznie-Wiczlinie. Koszt realizacji tej inwestycji to 190 000 złotych.
Dzięki Monice Koćwin, pomysłodawczyni projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018, Chwarzno-Wiczlino zyskało 177 nowoczesnych opraw LED. Zastąpiły one wysłużone sodowe oprawy starej generacji. W inwestycji udało się wykorzystać istniejącą infrastrukturę, czyli słupy oraz kable. Teraz wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, czyli ulic: Chwarznieńskiej, Staniszewskiego, Kamrowskiego, Okrężnej, Prostokątnej będzie jaśniej, bezpieczniej i oszczędniej.
W Chwarznie-Wiczlinie przez ostatnie lata następowało wiele nowych inwestycji w oświetlenie m.in. dzięki działaniom Rady Dzielnicy, która zrealizowała 4 zadania inwestycyjne, a kolejne są na etapie finalizowania projektów. Dzięki projektowi z Budżetu Obywatelskiego już ponad połowa dzielnicy może się cieszyć nowoczesnym oświetleniem LED, a co najważniejsze większość popularnych ścieżek spacerowych czy dróg rowerowych jest teraz bardzo dobrze doświetlona – mówi Jakub Ubych, pełnomocnik Prezydenta ds. dzielnic i radny miasta.
Do działań związanych z oświetleniem można dołączyć kończoną budowę oświetlenia ul. Perkoza, a także ogłoszony przetarg na wykonanie oświetlenia ul. Kormorana. W kolejce czekają projekty m.in. ul. Jana Kazimierza i części ul. Śliskiej.

ikona