1382 (1082) 2019-10-04 - 2019-10-10

Kto zaprojektuje gdyński szlak pieszo-rowerowy?

W przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji 30-kilometrowego, gdyńskiego odcinka Szlaku Turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami ofertę złożyła Pracownia Projektów Komunikacji PROGRES z Gdańska.
Dzięki tzw. łącznikom mieszkańcy będą mogli bezpośrednio ze swoich osiedli wjechać rowerami na leśne trasy rowerowe. Ze zmodernizowanych nawierzchni i nowego oznakowania skorzystają też amatorzy pieszych wycieczek.
W ramach gdyńskiej części inwestycji ma zostać wymieniona warstwa kruszywa w nawierzchni istniejących duktów leśnych. Zaplanowano także prace w zakresie koniecznych niwelacji terenu oraz formowania cieków. Ponadto cały szlak zyska nowe oznakowanie. Na istniejących utwardzonych odcinkach zmieniona organizację ruchu zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów. Oznakowanie poziome i pionowe ma być czytelne i intuicyjne. Ponadto w kilku lokalizacjach (ul. Marszewska, ul. Chwarznieńska, ul. Sopocka) mają powstać przejazdy rowerowe.
Obecna trasa posiada połączenia z drogami podrzędnymi, jednak będą one wyremontowane. W ramach projektu ma powstać 5 łączników: łącznik Wiklinowa – od początku trasy do Pustek Cisowskich, łącznik Sosnowa – połączenie z Witominem, łącznik Olkuska – połączenie z Małym Kackiem, łącznik Bernadowska – połączenie z ulicą Malczewskiego w Sopocie, łącznik Reja – połączenie z tzw. Pętlą Reja – rekreacyjną trasą leśną.
Budowa Szlaku Turystycznego to wspólna inwestycja Gdyni, Sopotu i Gdańska, w której każde miasto prowadzi oddzielne postępowania przetargowe. W Zarządzie Dróg i Zieleni trwają prace komisji przetargowej, która analizuje ofertę firmy Progres i wkrótce podejmie decyzję dotyczącą jej przyjęcia lub odrzucenia.
Inwestycja otrzyma 55% wsparcia z Unii Europejskiej w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 11: środowisko, działanie 11.4: ochrona różnorodności biologicznej.

ikona