1382 (1082) 2019-10-04 - 2019-10-10

O wodorowej przyszłości

Po raz pierwszy w Gdyni pojawiło się auto osobowe napędzane wodorem, a w przyszłości na ulicach miasta pojawią się m.in. bezemisyjne autobusy. To lokalne założenia, a o perspektywach pojawiających się dzięki rozwojowi technologii wodorowej rozmawiali uczestnicy międzynarodowej konferencji PCHET 2.
Nieprzypadkowo gospodarzem konferencji została Gdynia, która zakłada w niedalekiej przyszłości wykorzystanie pojazdów napędzanych wodorem w komunikacji publicznej.
Nasz plan to przede wszystkim czyste powietrze i wysoka jakość życia. Gdynia już teraz jest liderem zeroemisyjnego transportu. Dziś wodór wydaje się pieśnią przyszłości, ale ta rewolucja dzieje się na naszych oczach – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję sprawdzić w praktyce auto osobowe napędzane wodorem, które powstało z myślą o masowym użytkowniku – nową Toyotę Mirai.
Kulminacyjnym punktem było natomiast ogłoszenie przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych programu Pomorskiej Doliny Wodorowej. Program został zainicjowany podpisaniem deklaracji o współpracy. Sygnatariuszami deklaracji są: Gmina Miasta Gdyni, Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, Województwo Pomorskie, PKP Energetyka S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie off-shore i portowo-logistyczne (ISP1), Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP3) i Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Pomorska Dolina Wodorowa ma na celu stworzenie warunków do pełnego wdrożenia na Pomorzu transportu opartego o „zielony” wodór, czyli wodór uzyskany z odnawialnych źródeł energii. Wymiernymi rezultatami będzie realizacja projektu „Hy-way to Hel”, czyli organizacja transportu szynowego i morskiego do Helu zasilanego wodorem oraz uruchomienie ekosystemu zdolnego do dostarczenia minimum 2000 ton „zielonego” wodoru rocznie na potrzeby transportu publicznego. Program ma na celu również stworzenie potencjału do dalszej rozbudowy zdolności dostaw „zielonego” wodoru i wdrażania transportu opartego o wodór. Pomorska Dolina Wodorowa jest w pełni zgodna z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza.
Sam Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Wodorowych powstał w 2017 roku. Głównym inicjatorem powołania klastra była Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, która obecnie jest administratorem klastra.
Program będzie także oddziaływał na szereg innych obszarów, w tym prace badawczo-rozwojowe poprzez zaangażowanie polskich uczelni w tym szerokie wykorzystanie potencjału Politechniki Gdańskiej oraz otwiera możliwości stworzenia nowego zawodu technika i inżyniera o kompetencjach niezbędnych do budowy i eksploatacji instalacji wodorowych.
Międzynarodowa Konferencja PCHET 2 (2nd Polish Conference on Hydrogen Energy and Technology) w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni została zorganizowana przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Zgromadziła prawie 300 uczestników reprezentujących środowisko gospodarcze, naukowo badawcze i administracji samorządowej. Dyskusja dotyczyła m.in. zastosowania technologii wodorowych w transporcie i energetyce czy luk legislacyjnych i możliwości finansowania.

ikona