1382 (1082) 2019-10-04 - 2019-10-10

Pochwal się wiedzą o regionie

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie.
Zakres tematyczny konkursu obejmuje geografię, turystykę i wiedzę ogólną o województwie pomorskim.
Zgłoszenia udziału można przesłać pocztą tradycyjną na adres Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych: ul. Morska 77, 81-222 Gdynia lub elektroniczną: sekretariat@zshg.pl do 18 grudnia.

ikona