1382 (1082) 2019-10-04 - 2019-10-10

Podziękowania

Związek Miast i Gmin Morskich oraz dr Jarosław Kłodziński organizatorzy Gali Konkursu Wiedzy o Morzu składają olbrzymie podziękowania dla J.M. Rektora prof. Janusza Jastrzębskiego za użyczenie Auli Uniwersytetu Morskiego 26 września oraz dla kierownika biura rektora Uniwersytetu Morskiego Pani Katarzyny Chmielewskiej za koordynację zadań związanych z Galą.
Organizatorzy składają podziękowania za udzielenie patronatu honorowego Rektorowi Uniwersytetu Morskiego prof. Januszowi Zarębskiemu. Podziękowania kierują do jury: Rafała Skrzypińskiego – wizytatora Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marcina Makowskiego i Katarzyny Piekarek ze ZMiGM, Michała Kołodziejczaka z Uniwersytetu Morskiego, st. chor. mar. Daniela Kowalskiego z AMW, Janiny Wasylki – wolontariuszki.
***
Uczestnicy zjazdu kadry i absolwentów składają podziękowanie dla dyrekcji i personelu Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomiczych w Orłowie za umożliwienie uczennicom i nauczycielom Technikum Budowlanego, które niegdyś mieściło się w budynku, spotkania po latach.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację Dzielnicowego Festynu Rodzinnego 14 września, a są wśród nich: Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”, Szkoła Podstawowa nr 16, Miejska Biblioteka Publiczna, Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo”, Stowarzyszenie Magnolia, Trójmiejski Bank Żywności, PEWiK Gdynia, SMILE Reprezent, Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki, twórca ludowy Bożena Kupper-Krzyżanowska, Joanna Szulc i Joanna Statuch z Pomorskiego WOPR, Arka Gdynia, Studio Rekreacji Activ, Cukiernia Sabinka, Frytki Belgijskie Fires Paradise, Kawiarnia Mobilna Ape Cafe.

ikona