1382 (1082) 2019-10-04 - 2019-10-10

Wiceprezydent Michał Guć z nominacją

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, jest w gronie tegorocznych finalistów europejskiego konkursu The Innovation in Politics. Jury doceniło „Oswajane dorosłości” – gdyńską innowację społeczną rozwiniętą i upowszechnioną dzięki prowadzonemu w naszym mieście inkubatorowi innowacji społecznych.
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, nominowany jest w kategorii „Jakość życia” za innowację „Oswajanie dorosłości” realizowaną przez gdyńską fundację „Dom Marzeń”. W jej ramach, jako narzędzie właśnie oswajania dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną wykorzystywany jest symulator niemowlęcia. Podczas warsztatów wyjazdowych osoby z niepełnosprawnością w praktyce przekonują się, na czym polega opieka nad dzieckiem, a specjaliści poznają specyfikę pracy z symulatorem.
Rozwinięcie innowacji było możliwe dzięki pozyskaniu przez Gdynię, w partnerstwie z warszawską Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, miastem stołecznym Warszawa oraz Ecorys Polska sp. z o.o. 3 mln zł na realizację projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”.
Konkurs „Innowacje w Polityce” organizowany jest przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. W jego ramach wyróżniani są politycy odpowiedzialni za realizację projektów podnoszących jakość życia Europejczyków i wnoszących nowe rozwiązania.

ikona