1383 (1083) 2019-10-11 - 2019-10-17

Podziękowanie

Związek Miast i Gmin Morskich oraz dr Jarosław Kłodziński organizatorzy Gali Konkursu wiedzy o Morzu składają olbrzymie podziękowania dla J.M. Rektora prof. Janusza Zarębskiego za użyczenie Auli Uniwersytetu Morskiego 26 września oraz dla kierownika biura rektora Uniwersytetu Morskiego Katarzyny Chmielewskiej za koordynację wszystkich zadań związanych z galą.

ikona