1383 (1083) 2019-10-11 - 2019-10-17

Pogotowie Ratunkowe – informacje

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej:
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ (ul. Żwirki i Wigury 14, tel. Rejestracja 58 660 88 25);
Świadczenia udzielane są przez 7 dni w tygodniu: poniedziałek-piątek w godz. 9.00-19.00, w soboty i niedziele w godz. 9.00-21.00.
Pacjenci przyjmowani są w trybie nagłym (bez skierowania) – nagłe urazy. Rejestracja czynna jest w godzinach pracy poradni.
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ (ul. Białowieska 1, tel. do rejestracji 58 625 19 99).
Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem. Rejestracja czynna jest w godzinach pracy poradni.
Poradnia Chirurgiczna wyposażona jest w aparat USG.

ikona