1383 (1083) 2019-10-11 - 2019-10-17

Prezydent Gdyni interweniuje w sprawie „Mieszkania Plus”

W związku z prośbami mieszkańców zaniepokojonych przedłużającym się terminem oddania do użytku lokali wybudowanych w ramach programu „Mieszkanie Plus” władze Gdyni podjęły interwencję w tej sprawie.
Miasto nie jest właścicielem ani dysponentem tych mieszkań. Odpowiada za nie i inwestycję realizuje firma PFR Nieruchomości. I to do niej, w trosce o przyszłych mieszkańców budynków przy ul. Puszczyka, prezydent zaapelował o pilne udzielenie wszystkim najemcom informacji i wyjaśnień na temat stanu prac. Zwrócił też firmie uwagę na potrzebę stałego kontaktu z mieszkańcami.
Mieszkania przy ul. Puszczyka 2, 3, 4, 5, 6 i 7, wybudowane w ramach programu „Mieszkanie Plus”, nie są własnością miasta. Gdynia nie jest też ich dysponentem ani stroną w umowie zawartej przez inwestora – czyli firmę PFR Nieruchomości z generalnym wykonawcą inwestycji. Udział miasta w programie „Mieszkanie Plus” zakończył się wraz z przekazaniem inwestorowi listy najemców. Ten natomiast zawarł umowy rezerwacyjne z osobami z listy, które posiadają zdolność czynszową.
Miasto nie pozostało jednak obojętne, kiedy przyszli mieszkańcy budynków przy ul. Puszczyka, pismem do włodarzy szukali wsparcia, sygnalizując swoje obawy związane z przedłużającym się terminem oddania wybudowanych tam mieszkań do użytku.
W wyniku tej interwencji inwestor wysłał drogą mailową do przyszłych najemców informację, dotyczącą etapu na jakim jest dziś jest inwestycja oraz wyjaśnił najbardziej nurtujące mieszkańców kwestie. Zapewnił również, że najemcy będą informowani o kolejnych etapach realizacji na bieżąco.

ikona