1383 (1083) 2019-10-11 - 2019-10-17

Wielkie Otwarcie Gdyńskiego Centrum Aktywności Rodziny

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Gdynia Rodzinna zapraszają na Wielkie Otwarcie Gdyńskiego Centrum Aktywności Rodziny, które odbędzie się 20 października o godz. 12.00 na placu Kaszubskim przy pomniku Antoniego Abrahama.
Centrum Aktywności Rodziny to nowe miejsce na mapie Gdyni. Każdy mieszkaniec oraz rodziny odwiedzające nasze miasto znajdą tam pełną informację o ofercie skierowanej do rodzin. Centrum będzie miejscem przyjaznym, dedykowanym rodzinom, sieciującym środowisko mieszkańców, organizacji pozarządowych, instytucji miejskich i prywatnych – mówi wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała.
W programie Wielkiego Otwarcia event plenerowy przy pomniku Antoniego Abrahama, uroczyste przecięcie wstęgi, odwiedziny Centrum Aktywności Rodziny no i słodki poczęstunek. A dla wszystkich dzieci przygotowaliśmy niespodziankowy upominek. A przywiozą go… to też wielka niespodzianka! – zaprasza Beata Szadziul, pełnomocnik Prezydenta ds. rodziny, która będzie kierowała Centrum.
Główne zadania Gdyńskiego Centrum Aktywności Rodziny to:
– integrowanie i sieciowanie środowiska instytucji i organizacji działających w obszarze tematyki rodzinnej poprzez tworzenie platformy regularnych spotkań interdyscyplinarnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych i zapewnienie partycypacji mieszkańców w procesie sieciowania,
– edukowanie poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń oraz prowadzenie miejskich kampanii społecznych,
– informowanie mieszkańców i profesjonalistów o dostępnej ofercie kierowanej do rodzin oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego,
– wskazywanie lub kierowanie do specjalistów lub innych instytucji, w tym prowadzenie banku informacji o miejskiej ofercie,
– bieżące nadzorowanie, monitorowanie i ewaluowanie jakości usług kierowanych do rodzin i dzieci poprzez stały nadzór nad dostępnymi zasobami w Gdyni i nie tylko.
Gdyńskie Centrum Aktywności Rodziny (ul. Świętojańska 1)
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godz.10.00-17.00, druga sobota miesiąca w godz. 9.00-15.00.

ikona