1383 (1083) 2019-10-11 - 2019-10-17

Zbiórka krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje 24października ambulansową zbiórkę krwi pod hasłem „Pracownicy magistratu krew oddają – gdynian również zapraszają”.
Krwiobus tradycyjnie zaparkuje na placu Wolnej Polski vis á vis Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego) w godz. 9.00-13.00.

ikona