1383 (1083) 2019-10-11 - 2019-10-17

Zgłoś organizację pozarządową do nagrody „Srebrnego Śledzia”

Organizują wydarzenia kulturalne, zajęcia sportowe, edukacyjne, udzielają porad prawnych, księgowych czy psychologicznych, pomagają, inspirują – organizacje pozarządowe, których w Gdyni jest kilkaset, od ponad 20 lat zmieniają nasze miasto. Ich działalność po raz kolejny zostanie doceniona w ramach konkursu o nagrodę „Srebrnego Śledzia”. Właśnie rozpoczęła się jego IV edycja.
W tegorocznej edycji konkursu przyznane zostaną 3 równorzędne nagrody niezależnie od zgłaszanej kategorii. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zachęca do zgłaszania zarówno inicjatyw, projektów, start-upów, postaci, czy też organizacji zasługujących na wyróżnienie. Laureaci otrzymają statuetkę „Srebrnego Śledzia” oraz nagrodę rzeczową. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego, które w tym roku odbędzie się 11 grudnia.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27-31). Zgłoszenia przyjmowane są do 11 listopada 2019 roku.
Jest to już czwarta edycja konkursu. Nagroda została ustanowiona w roku 2016 na 20-lecie istnienia Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Laureatami ubiegłorocznego konkursu zostały dwie organizacje i jeden społecznik. Trofeum powędrowało do Stowarzyszenia Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego oraz do Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście. Nagrodzono również Wandę Gawrońską, która jest pielęgniarką i od 20 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Dodatkowo wyróżnienia otrzymały Fundacja Rodzina Marynarza oraz Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”.
Więcej na stronie internetowej www.gdyniapozarzadowa.pl/konkurs-srebrnego-sledzia.

ikona