1385 (1085) 2019-10-25 - 2019-11-07

Do punktu rewitalizacji po informacje

Mieszkańcy Witomina, którzy zainteresowani są rewitalizacją zachodniej części dawnej Radiostacji, mogą przyjść do punktu konsultacyjnego.
Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się więcej o prowadzonych przez Laboratorium Innowacji Społecznych działaniach, na jakim etapie są planowane inwestycje lub aby porozmawiać o dzielnicy, zapytać lub zgłosić wątpliwości.
Punkt działa dwa razy w tygodniu:
w poniedziałki – w godz. 10.00-12.00 w Żłobku Koniczynka przy ul. Uczniowskiej 2
w środy – w godz. 16.00-18.00 w Klubie Seniora Witomino przy ul. Widnej 8.

ikona