1385 (1085) 2019-10-25 - 2019-11-07

Kursy policealne

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31, prowadzi nabór na semestr zimowy 2019/2020: Terapeuta zajęciowy (forma stacjonarna) oraz Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Opiekun medyczny.
Informacje: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (tel. 58 620 81 17), www.wzspgdynia.pl, mail: sekretariat@msz.vti.pl.

ikona