1385 (1085) 2019-10-25 - 2019-11-07

Marek Hermann przegrał walkę z chorobą

Człowiek orkiestra, erudyta, inicjator wydarzeń kulturalnych, człowiek otwarty, zawsze blisko spraw lokalnej społeczności – tak wspominają przyjaciele, współpracownicy i sąsiedzi Marka Hermanna. Od blisko dekady radnego Małego Kacka, a w ostatnich kadencjach Przewodniczącego Rady Dzielnicy, której poświęcił lata aktywności społecznej.
Wyniesione z dzieciństwa i lat młodzieńczych ideały harcerstwa dały mu napęd do aktywnego działania dla dobra społeczności. Wierzył, że dzieląc się pracą, pasją i zaangażowaniem, można zdziałać więcej. Angażował się w przedsięwzięcia, które integrowały lokalną społeczność do dzielenia się pasjami i radością życia w Małym Kacku. Dzięki aktywności Rady Dzielnicy, której przez lata był przewodniczącym, Mały Kack stał się miejscem, w którym dobrze się mieszka. Które jest bezpieczne, przyjazne z szeroką ofertą kulturalną i społeczną. Ta mała ojczyzna zachwyca kameralnością i angażuje mieszkańców w lokalne inicjatywy i sąsiedzkie działania.
Za jego kadencji (2011-2015, 2015-2019 i 2019-2023) w tej dzielnicy zrealizowano wiele działań mających na celu poprawę stanu powietrza (akcja „Piecodoradcy” czy projekt „Mały Kack Wielka Sprawa”), bezpieczeństwa użytkowników dróg, a Przegląd Teatrów Amatorskich – Kurtyna na stałe zagościł w kulturalnym kalendarzu Małego Kacka, skupiając środowiska twórcze z całej Polski.
Oddany sprawom nie tylko dzielnicy, ale Gdyni w ogóle, był współtwórcą treści do pisma społeczno-kulturalnego „Wiadomości Gdyńskie”. Z wykształcenia politolog, życie zawodowe w ostatnich latach upłynęło mu w Bibliotece Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego.
17 października w wieku 54 lat przegrał walkę z chorobą. Pozostawił żonę i dwoje dzieci.
Spoczął w dzielnicy, której poświęcil lata aktywności społecznej. 21 października o godz. 11.30 za duszę Zmarłego została odprawiona msza św. w kościele pw. Chrytusa Króla przy ul. Halickiej 6a. Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej.

ikona