1385 (1085) 2019-10-25 - 2019-11-07

O efektywnej energetyce #wGdyni

Jak racjonalizować zużycie energii w miastach? O tym w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni rozmawiali 15 pażdziernika m.in. lokalni samorządowcy, eksperci i przedstawiciele Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz PGE Energia Ciepła.
A wszystko w ramach dorocznego spotkania zespołu ds. energetycznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Odbyło się ono w ramach europejskiego projektu Act Now, który jest realizowany przez Gdynię we współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej.
W projekcie uczestniczy 18 partnerów z 8 państw (z Niemiec, Szwecji, Polski, Finlandii, Danii, Litwy, Łotwy i Estonii), a także 53 partnerów stowarzyszonych. Partnerem wiodącym jest Bremerhaven. Jest on współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego i zakończy się w 2020 roku.
Głównymi tematami, którymi zajmowali się uczestnicy, były: termomodernizacja budynków w świetle wymagań unijnych i dotychczasowe doświadczenia polskie; dobre praktyki PPP na przykładzie sopockiego projektu w formule ESCO; systemy zarządzania energią w budynkach; bezpieczeństwo energetyczne gmin, a szczególnie praktyczne aspekty w realizacji programów termomodernizacyjnych, OZE i modernizacji oświetlenia ulicznego oraz Pomorska Dolina Wodorowa. Zaprezentowano też założenia rządowego programu Stop Smog i uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego.

ikona