Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1385 (1085) 2019-10-25 - 2019-11-07

Obwodnica Witomina – czekamy na projektantów

Ogłoszono przetarg na wybór projektanta jednej ze strategicznych inwestycji drogowych w Gdyni. Prace nad budową Obwodnicy Witomina to jedno z priorytetowych działań w obszarze inwestycyjnym.
Trasa ma przede wszystkim wpłynąć na odciążenie dzielnicy z ruchu tranzytowego. Przez ulicę Chwarznieńską każdego dnia przejeżdżają dziesiątki tysięcy samochodów, które tworzą barierę rozdzielającą Witomino na dwie części. Rozwiązanie dodatkowo ułatwi przemieszczanie się mieszkańcom Chwarzna-Wiczlina, najchętniej wybieranego miejsca do zamieszkania na terenie naszego miasta.
Dynamiczny rozwój dzielnic w zachodniej części naszego miasta, przyczynił się do nowego spojrzenia i szukania innowacyjnych rozwiązań drogowych w tej części Gdyni. Stworzyliśmy optymalne rozwiązania, oparte o dogłębną analizę oraz strategię rozwoju transportu publicznego. Jestem przekonany, że obwodnica Witomina wpłynie na jakość życia gdynian i pozwoli na rozwój nowych obszarów naszego miasta. Ogłoszenie dzisiaj przetargu jest kamieniem milowym całej inwestycji – zapowiada Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Ostatnie tygodnie były bardzo intensywną pracą zespołu Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, który przygotowywał dokumenty przetargowe w oparciu o przedstawioną koncepcję.
Wszelkie pierwotne założenia przedstawione podczas prezentacji projektu znalazły się w wytycznych dla projektanta.

ikona