1385 (1085) 2019-10-25 - 2019-11-07

Ogłoszenie Zarządu Cmentarzy Komunalnych

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że w dniach 30 października-2 listopada wprowadzony zostaje całkowity zakaz wjazdu samochodem na teren gdyńskich cmentarzy komunalnych (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i obsługi cmentarza).
Osoby starsze (powyżej 75. roku życia) oraz osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z wjazdów na gdyńskie cmentarze komunalne w dni powszednie w godz. 8.00-10.00 do 29.10. i po 3.11.
Biura ZCK przy ul. Witomińskiej w Gdyni i przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie 31.10. będą czynne dla interesantów w godz. 8.00-17.00. 2.11 biuro przy ul. Witomińskiej będzie czynne w godz. 8.00-15.00.
Na stronie www.zck.pl znajduje się skrót do aplikacji Grobonet, umożliwiającej wyszukanie grobów osób zmarłych pochowanych na gdyńskich cmentarzach komunalnych.

ikona