1385 (1085) 2019-10-25 - 2019-11-07

Poradnictwo obywatelskie

Biuro Interwencji informuje o dyżurach w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31) w poniedziałki w godz. 13.00-15.00.
Służy radą i pomocą w sprawach urzędowych i obywatelskich.

ikona