1385 (1085) 2019-10-25 - 2019-11-07

Wiemy kto przebuduje ul. Hodowlaną

Poznaliśmy wykonawcę przebudowy ul. Hodowlanej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG, która wygrała przetarg. Prace obejmą odcinek od ul. Chwarznieńskiej do skrzyżowania z ulicami Wielkokacką i Stawną.
Inwestycja związana z przebudową ul. Hodowlanej ma już swojego wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG. Inwestycja prowadzona w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński – etap I, rozbudowa ulicy Hodowlanej” zostanie zrealizowana za kwotę 24,5 mln zł. Okres wykonania robót przewidziany jest na 52 tygodnie od podpisania umowy.
W ramach projektu przewidziana jest kompleksowa przebudowa ul. Hodowlanej na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do skrzyżowania z ulicami Wielkokacją i Stawną. Zakres robót obejmuje również przebudowę odcinka ul. II Morskiego Pułku Strzelców oraz budowę zbiornika retencyjnego, wraz prowadzącą do niego drogą.
Realizacja obejmuje pełen zakres infrastrukturalny. Poza kanalizacją burzową mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych chodników, oświetlenia czy nawierzchni.
Inwestycja realizowana jest z budżetu miasta przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu unijnego: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W zadaniu jako współzamawiający występują również: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, a także Polska Spółka Gazownictwa w Tarnowie z oddziałem w Gdańsku.

ikona