1385 (1085) 2019-10-25 - 2019-11-07

Wojciech Szczurek z „Zielonym Feniksem”

„Zielony Feniks” to wyjątkowe wyróżnienie za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu ekoenergetyki. Rok temu laury przypadły Gminie Miasta Gdyni, a tym razem laureatem nagrody „Zielonego Feniksa” za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznej został prezydent Wojciech Szczurek.
Działania Gdyni na polu efektywności energetycznej i szeroko pojętych działań na rzecz ochrony klimatu przez ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej doczekały się już wielu nagród i wyróżnień, ale po raz pierwszy nagroda za te działania została przyznana imiennie Wojciechowi Szczurkowi, prezydentowi Gdyni.
Przyznanie mi nagrody Zielonego Feniksa za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych odbieram jako docenienie wysiłków wielu osób, bez których nie udałoby się prowadzić skutecznych działań na rzecz efektywności energetycznej i to od tak wielu lat. Pięć lat temu w strukturach Urzędu Miasta Gdyni powołałem specjalny zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynacja projektów z zakresu efektywności energetycznej. Gdynia szybko stała się liderem naszego regionu w tym zakresie. Przykładem niech będzie choćby organizacja grupowych zakupów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz liczba realizowanych projektów energetycznych. Z roku na rok liczba różnorakich działań, skierowanych do mieszkańców, ale też poprawiających zarządzanie bilansem energetycznym budynków komunalnych, rośnie – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

ikona