1385 (1085) 2019-10-25 - 2019-11-07

Złota Odznaka Honorowa dla Gdyni

Urząd Miasta Gdyni został uhonorowany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wyróżnienie to zostało przyznane za całokształt działań na rzecz osób starszych oraz za wspieranie działań aktywizujących seniorów.
Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów to wyróżnienie przyznawane osobom, organizacjom i instytucjom za działania wspierające społeczność seniorów. 17 października oficjalnie uhonorowany został także Urząd Miasta Gdyni. Nagrodę wręczono podczas obchodów Dnia Seniora w gdańskim Domu Technika, organizowanych przez PZERI oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Priorytetami w gdyńskiej polityce międzypokoleniowej są trzy obszary: opieka, aktywizacja i partycypacja. Kierunki te zostały obrane już w 2004 roku i są konsekwentnie realizowane i rozwijane.
Działania mające realny wpływ na dobrą jakość życia seniorów to ważna część polityki miasta. Wraz z rozwojem kolejnych elementów polityki senioralnej stało się jasne, że musimy na to zagadnienie spojrzeć szerzej. Dlatego dziś mówimy o polityce międzypokoleniowej, a mocny nacisk stawiamy na aktywizację seniorów i ich włączanie w życie miasta – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Aktywni seniorzy rzadziej korzystają z usług opiekuńczych, są szczęśliwsi, otwierają się na młodych i dzielą się mądrością życiową. To ma wpływ na kształtowanie całego miasta. Bardzo dziękujemy Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za docenienie naszych starań. To dla nas potwierdzenie słuszności obranych działań, a także motywacja do dalszej pracy – mówił odpowiedzialny za politykę senioralną wiceprezydent ds. innowacji Michał Guć.
Szeroko rozumianą opieką nad seniorami zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gdyńskie Centrum Zdrowia, oferując m.in. możliwość skorzystania z usług opiekuńczych i szeregu programów profilaktycznych. Bogatą ofertę zajęć osoby starsze znajdą w Centrum Aktywności Seniora z siecią klubów w całym mieście i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a w trakcie jest także organizacja Centrum Nowoczesnego Seniora. Osoby, które zbliżają się do wieku senioralnego, mogą także skorzystać z programu Gdynia 55+ oraz z Karty Mieszkańca, dzięki której mają dostęp do specjalnie dla nich przygotowanych zniżek i ofert instytucji miejskich i usług komercyjnych.
W Gdyni powstała też pierwsza w Polsce rada seniorów. Prawie tysiąc osób brało udział w dialogu o jakości usług opiekuńczych, czego efektem jest „Gdyński standard usług opiekuńczych”, stale stosowany i uaktualniany. Liczne grono seniorów uczestniczyło w spacerach badawczych, identyfikując bariery architektoniczne w przestrzeni miejskiej. Wypracowane wówczas rekomendacje trafiły do jednostek miejskich.
Za działania na rzecz seniorów Miasto Gdynia zostało także uhonorowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) tytułem Miasta Przyjaznego Starzeniu, Nagrodą Senatu RP oraz wpisami do Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

ikona