1390 (1090) 2019-12-06 - 2019-12-12

Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską

Niedawno ruszyły pierwsze prace związane z budową trasy S-6. W związku z działaniami drogowców nastąpią zmiany w organizacji ruchu na ul. Chwaszczyńskiej – zamknięta dla ruchu zostanie jedna jezdnia ulicy, na odcinku pomiędzy łącznicami wjazdowymi i zjazdowymi z Obwodnicy Trójmiasta, a dawnym Polifarbem.
By zminimalizować niedogodności spowodowane pracami, od 9 grudnia wprowadzane zostają zmiany w funkcjonowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej.
Prace związane z powstającą trasą S-6 wiążą się z utrudnieniami w ruchu w rejonie Karwin i Dąbrowy. W związku z tym Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zdecydował się na wprowadzenie zmian w kursowaniu niektórych autobusów i trolejbusów, a także na wprowadzeniu dodatkowych linii na czas remontów.

Od poniedziałku dodatkowe kursy pojawią się na linii 147, która stanie się główną alternatywą dojazdową do centrum Gdyni dla mieszkańców Dąbrowy i Karwin.
Atrakcyjność czasową podróży autobusami linii 147 podniesie kontrabuspas na leśnym odcinku ul. Chwarznieńskiej w kierunku centrum.
Trasę zmienia również linia 121 – podstawowy wariant trasy tej linii przewidziano jako połączenie Chwarzna Sokółki ze Szpitalem w Redłowie – przez Witomino i ul. Małokacką.
Dodatkowa linia trolejbusowa numer 33 obsłuży trasę Karwiny Tuwima – Dworzec Główny PKP.
Nastąpi też połączenie linii 172 i 272 w jedną, na trasie z Wiczlina Niemotowa przez Chwarzno Sokółkę do Karwin Tesco, oznaczoną numerem 172.
Szczegóły na www.zkmgdynia.pl.

Zmiany w organizacji ruchu
W nocy z 7 na 8 grudnia zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w okolicy węzła Gdynia Wielki Kack (zamknięcie dla ruchu jednej jezdni ul. Chwaszczyńskiej (do centrum Gdyni) na odcinku od dawnego Polifarbu do łącznicy zjazdowej/wjazdowej z Obwodnicy Trójmiasta.
Ruch zostanie poprowadzony dwukierunkowo drugą jezdnią.
Ponadto zamknięte zostaną relacje:
– w prawo z łącznicy jezdni Obwodnicy Trójmiasta prowadzącej ruch z Gdańska na ul. Chwaszczyńską (kierunek do Chwaszczyna);
– w lewo z ul. Chwaszczyńskiej na ww. łącznicę Obwodnicy Trójmiasta (kierunek na północ- do węzła Chwarzno, Estakady Kwiatkowskiego i ul. Morskiej).
Kierowcy odbywający podróż w ww. relacjach będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanej zawrotki pomiędzy jezdniami ul. Chwaszczyńskiej przed skrzyżowaniem z ul. Nowowiczlińską.

ikona