1390 (1090) 2019-12-06 - 2019-12-12

Karaoke

Miejski Klub Seniora Wielki Kack (Lipowa15) zaprasza we wtorki o godz. 13.00 na karaoke, które prowadzą Janusz Michalak i Zygmunt Kusch.
Projekt współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

ikona