1390 (1090) 2019-12-06 - 2019-12-12

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla osób dorosłych

Oddział Dzienny Psychiatryczny Dla Osób Dorosłych na Oksywiu (ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1) zaprasza osoby doświadczające trudności w obszarze obniżenia nastroju, depresji i nerwicy, borykające się z trudnościami psychologicznymi, utratami, lękami, doświadczającymi problemów w obszarze zawodowym lub osobistym, chcące pracować nad poznawaniem i pogłębianiem rozumienia siebie, poprawą jakości życia do skorzystania z naszej oferty terapeutycznej.
Podstawową formą leczenia proponowaną w ośrodku jest psychoterapia grupowa oraz inne oddziaływania terapeutyczne oparte na pracy w grupie (psychodrama, psychorysunek, arteterapia, treningi umiejętności społecznych i relaksacji). W trakcie pobytu pacjenci pozostają pod opieką psychiatry, pielęgniarki i zespołu terapeutycznego psychologów klinicznych, psychoterapeutów i terapeuty zajęciowego. Przyjęcie na oddział poprzedzone jest konsultacjami psychiatryczno-psychologicznymi na podstawie skierowania od lekarza dowolnej specjalności mającego podpisaną umowę z NFZ.
Pobyt w oddziale dziennym trwa trzy miesiące od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 531 565 525.

ikona