1390 (1090) 2019-12-06 - 2019-12-12

Osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego od nowa

Inwestycyjna faza rewitalizacji osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni zakończona! Po ponad dwóch latach zaawansowanych zmian mieszkańcy zyskali przestrzeń unikalną w skali całej Gdyni. O tym, jak wygląda odmienione osiedle ZOH, każdy mieszkaniec będzie mógł się przekonać 8 grudnia podczas plenerowej imprezy „Mikołajki na Zamenhofa”.
– Możliwość sięgnięcia po środki unijne sprawiła, że skala inwestycji, jaką w ciągu ostatnich dwóch i pół roku przeprowadziliśmy na osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni, nie ma w skali miasta precedensu – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Dziś mieszkańcy osiedla korzystają z zupełnie nowej przestrzeni. Takiej, na którą czekali, która poprawiła jakość ich życia i sprawiła, że mogą być dumni ze swojego miejsca zamieszkania. Ale zmiany na ZOH to nie tylko nowe ulice, chodniki czy tereny zielone. To także więzi coraz bardziej zacieśniające się między mieszkańcami, to rosnąca chęć do wspólnego działania i aktywności, które mogą inicjować w centrum sąsiedzkim Przystań. Zmiany, z których dziś możemy się cieszyć, nie kończą trwającego od ponad 10 lat zaangażowania miasta w odnowę tej części Chyloni.
Pierwsze działania włączające i aktywizujące mieszkańców osiedla rozpoczęły się 11 lat temu. Do działania przystąpili przedstawiciele Urzędu Miasta, MOPS, placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych. Chodziło o naprawę panującej na ZOH kryzysowej sytuacji, potwierdzanej przez statystyki dotyczące bezrobocia, przemocy czy uzależnień. Trudną sytuację społeczną pogłębiały złe warunki zamieszkania.
W marcu 2017 r. Rada Miasta uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni. Wśród sześciu objętych nim obszarów znalazło się osiedle Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni. Prace inwestycyjne w ramach GPR rozpoczęły się tuż po przyjęciu dokumentu i podzielono je na dwa etapy.
W pierwszym przebudowano bądź wybudowano nowe odcinki kanalizacji deszczowej okalającej rejon ZOH, wzdłuż ul. Komierowskiego i Opata Hackiego i św. Mikołaja – oraz pojemny zbiornik retencyjny. Dzięki temu rozwiązano problem podtopień ulic i parkingów po opadach deszczu. Poszerzono chodniki, wyrównano jezdnie, wyniesiono skrzyżowania poprawiając bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Rozbudowano ul. Opata Hackiego, Zamenhofa i św. Mikołaja; pojawiło się nowe oświetlenie.
Komunalne budynki mieszkalne przy ul. Zamenhofa 9 i 13 oraz Opata Hackiego 31 docieplono zyskały nowe elewacje. Wymieniono wszystkie okna, grzejniki i instalacje CO2. Do budynków doprowadzono ciepłą wodę. Poza poprawą estetyki, największą korzyścią remontów jest zmniejszenie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym.
W lipcu 2018 r. rozpoczęły się zmiany wewnątrz osiedla. Teren uzbrojono w kanalizację deszczową. Przebudowano ulicę Zamenhofa. Przez środek osiedla przebiega dziś oświetlona aleja z przestrzeniami rekreacyjnymi i placami zabaw. Urządzono trawniki, nasadzono nową roślinność, ustawiono elementy małej architektury. Nie zapomniano o domkach dla owadów oraz karmnikach i poidełkach dla ptaków.
Rewitalizacja osiedla Opata Hackiego – Zamenhofa to także szereg działań „miękkich”, społecznych, artystycznych organizowanych po to, by dać mieszkańcom nowe możliwości spotkań, nawiązywania relacji i wspólnego, ciekawego spędzania czasu.
W maju 2019 otwarto centrum sąsiedzkie Przystań Opata Hackiego 33 wraz z nowoczesną Biblioteką Chylonia. Na dwóch kondygnacjach gruntownie przebudowanego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku mieszkańcy spędzają czas na różnych aktywnościach. Co więcej, sami też prowadzą zajęcia.
Doskonałą okazją do obejrzenia odmienionego osiedla Opata Hackiego – Zamenhofa będzie plenerowa impreza „Mikołaj na Zamenhofa”, która odbędzie się tu 8 grudnia w godz. 12.30-16.00. W programie: występy artystyczne, oprowadzenie po osiedlu, wspólne aktywności – w tym, oczywiście ubieranie choinki.
Całkowity koszt prac wykonanych na osiedlu Opata Hackiego – Zamnhofa przekroczyła 50 mln zł, z czego ponad 28 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Tak duży zakres przeprowadzonych prac możliwy był dzięki pozyskaniu przez władze Gdyni środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

ikona