1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Fotografie Tadeusza Wańskiego w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni

Muzeum Miasta Gdyni, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakupiło 55 fotografii Tadeusza Wańskiego, dzięki czemu posiada największy zbiór jego dzieł spośród krajowych muzeów.
Fotografie, będące sztandarowym przykładem dzieł nurtu piktorializmu zostały zdigitalizowane i od są dostępne na stronie gdyniawsieci.pl pod linkiem: http://gdyniawsieci.pl/kolekcje-archiwum-cyfrowego/widzialne/
Czym był piktorializm? Był modyfikowanym ręcznie przez autora kadrem, nawiązującym do impresjonistycznej idei uchwycenia chwili. Najsłynniejszym, związanym z Trójmiastem (a przede wszystkim Gdynią), piktorialistą był Tadeusz Wański (1894-1958), z zawodu przemysłowiec, właściciel palarni kawy i sklepu z artykułami kolonialnymi; z zamiłowania fotografik i animator ruchu fotograficznego w Polsce. Od 1930 r. należał do Fotoklubu Polskiego i uczestniczył w pracach jego kapituły. W 1938 r. zamieszkał na stałe w Gdyni. Od 1949 r. należał do Związku Polskich Artystów Fotografików, niemal do końca życia kontynuował pracę artystyczną i organizacyjną. Niedługo przed śmiercią otrzymał tytuł Honoraire Excellente FIAP.
W pracach Wańskiego czytelne jest nie tylko jego zainteresowanie malowniczością swojskich motywów: architektury, drzew, pagórków, nieruchomej tafli wody czy refleksów świetlnych, ale także dążenie do uchwycenia oznak nowoczesności. Fotografie te stanowią cenny dokument rozwoju Gdyni i zainteresowania fotografa dla architektury modernistycznej, ale także świadectwo jego aktywnego uczestnictwa w dokumentacji architektonicznego dziedzictwa.

ikona