1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Gdyńska innowacja doceniona

„Oswajanie dorosłości” to innowacja Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń dotycząca seksualności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Za stworzenie warunków do jej rozwinięcia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, znalazł się w gronie tegorocznych finalistów europejskiej nagrody The Innovation in Politics.
Temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, choć ważny, wciąż pozostaje pewnego rodzaju tabu. Mierzenie się z nim jest trudne m.in. z powodu stereotypowego postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną jako aseksualnych i infantylnych. Nie ma też pomocy dydaktycznych, które pozwalałyby tę sferę oswajać.
– Projekt „Oswajanie dorosłości” to bardzo ważny element działań miasta, dotyczący mieszkańców zasługujących na szczególną uwagę. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą pełnić wszystkie życiowe role. Przedsięwzięcie, które oswaja rodzicielstwo, pokazuje z czym się wiąże dorosłość, czym jest seksualność, jest szalenie ważne. Cieszę się, że zostało docenione na szczeblu europejskim. Mam nadzieję, że będzie wykorzystywane w innych ośrodkach w Polsce. – mówi wiceprezydent Michał Guć.
Fundacja Dom Marzeń już kilka lat temu rozpoczęła pracę z symulatorem niemowlęcia, by osoby z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce mogły przekonać się, na czym polega opieka nad dzieckiem. Symulator to lalka wagą i wzrostem odpowiadająca trzymiesięcznemu niemowlęciu. Przez np. 48 godzin, na które zostanie zaprogramowana, wymaga od opiekującej się nim osoby wykonywania każdej czynności, która jest niezbędna w opiece nad małym dzieckiem.
By rozwinąć i udoskonalić swój projekt, fundacja zgłosiła go do gdyńskiego inkubatora innowacji społecznych. „Oswajanie dorosłości” zostało bardzo wysoko ocenione - trafiło najpierw do testowania, a później do upowszechniania.
Rozwijane przez trzy lata „Innowacje na ludzką miarę” – wspólne przedsięwzięcie Gdyni, Warszawy, Ecorys Polska i fundacji Badań i Innowacji Społecznych Stocznia z Warszawy – dobiegły końca w czerwcu tego roku. Już we wrześniu dotarła do Gdyni wiadomość, że Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, znalazł się w gronie finalistów europejskiego konkursu Innowacje w Polityce w kategorii „Jakość życia” właśnie ze wspieranie „Oswajania Dorosłości”.
Konkurs „Innowacje w Polityce” organizowany jest przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. W jego ramach wyróżniani są politycy odpowiedzialni za realizację projektów podnoszących jakość życia Europejczyków i wnoszących nowe rozwiązania w ośmiu kategoriach: Społeczeństwo, Demokracja, Prawa Człowieka, Ekologia, Społeczność Lokalna, Miejsce Pracy, Dobrobyt, Jakość Życia.

ikona