1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Inteligentne przejście dla pieszych na Pogórzu

Skrzyżowanie ulic płk. Dąbka-Staniewicza na Pogórzu jest pierwszym w Gdyni korzystającym z innowacyjnego rozwiązania w postaci kamer termowizyjnych, które niezależnie od warunków atmosferycznych gwarantują wykrywanie pieszych uczestników ruchu. Wykrywają i dają priorytet. Gdynia konsekwentnie wprowadza strategię bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która na pierwszym miejscu stawia pieszego.
Skrzyżowanie ulic płk. Dąbka-Staniewicza na Pogórzu jest pierwszym w Gdyni korzystającym z innowacyjnego rozwiązania w postaci kamer termowizyjnych, które niezależnie od warunków atmosferycznych gwarantują wykrywanie pieszych uczestników ruchu. Wykrywają i dają priorytet. Gdynia konsekwentnie wprowadza strategię bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która na pierwszym miejscu stawia pieszego.
Pomysł uruchomienia na skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej zyskał aprobatę Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.
Entuzjazm wykazali też mieszkańcy okolicznych bloków, którzy codziennie pokonują to skrzyżowanie w drodze do domu czy pobliskiego sklepu.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni został wyznaczony do wykonania tej inwestycji i jeszcze w pierwszej połowie roku ogłosił postępowanie na realizację zadania w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Przetarg wygrał Zakład Usług Inżynierii Ruchu, który zrealizował zadanie w dwóch etapach. W pierwszym wykonano kompletną dokumentację projektową, natomiast w drugim etapie przeprowadzono roboty budowlane.
W ich efekcie powstała sygnalizacja świetlna, która kieruje ruchem wszystkich uczestników poruszających się w obrębie skrzyżowania.
Na przejściu przez ul. Płk. Dąbka zainstalowano 3 kamery termowizyjne. Pierwsza odpowiada za wykrywanie pieszych, którzy znajdą się na pasie dzielącym. Dwie pozostałe wykrywają pieszych znajdujących się przy krawędzi jezdni ul. Płk. Dąbka z jednej i drugiej strony drogi. Ponadto skrzyżowanie zyskało 15 pętli indukcyjnych, 13 grup sygnalizacyjnych, 22 sygnalizatorów oraz 4 przyciski dla pieszych.
Całkowity koszt tej inwestycji to prawie 470 tysięcy złotych.

ikona