1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Jak walczyć z uzależnieniem od mediów cyfrowych?

Skutecznym sposobem na walkę z nałogowym korzystaniem z telefonów komórkowych czy komputerów jest budowanie relacji wśród najbliższych. Ogólnopolska konferencja „Futured 2019. Relacje w świecie cyfrowym” zgromadziła nauczycieli oraz rodziców zainteresowanych problemem uzależnienia od nowych technologii.
Dowiedzieli się oni, jak odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystać z mediów cyfrowych. Organizatorzy konferencji zwracali uwagę na szczególne znaczenie budowania relacji w rodzinie, a także potrzebę stworzenia konkretnych rozwiązań na poziomie prawnym, czyli rządu i samorządu, w walce z nałogowym korzystaniem z nowych technologii. Z jednej strony powinny one umiejętnie wdrażać nowe technologie w szkole, a z drugiej scalać nas w domu. Jak wynika z przeprowadzonych przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg badań, najważniejszym czynnikiem, który broni nas przed wejściem w problem uzależnienia, jest dobrze zbudowana relacja z osobą najbliższą.
Fundacja Dbam o Mój Z@sięg przeprowadziła badanie, którym objętych zostało 61 164 uczniów we wszystkich 16 województwach. Badanie ukończyło 50 135 uczniów. Z jego wyników dowiadujemy się między innymi, że przeciętny wiek inicjacji związanej z używaniem własnego smartfona obniża się. Prawie połowa uczniów w wieku 12-19 lat ma nieograniczony dostęp do zasobów sieci. Jedna trzecia uczniów sięga po telefon kilkadziesiąt razy dziennie. Czas spędzony w sieci młodzi poświęcają głównie na korzystanie z portali społecznościowych i na komunikację z innymi. Co dziesiąty badany deklaruje, że korzysta z telefonu praktycznie cały czas. Prawie połowa uczniów, jeśli obudzi się w nocy, sięga po swój smartfon. Co piąty uczeń biorący udział w badaniu przyznał, że z telefonu komórkowego korzysta siedem godzin dziennie.
Opisane wyniki przeprowadzonego badania zostały opublikowane w raporcie „Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan”. Jest on dostępny również w wersji elektronicznej na stronie Fundacji Dbam o Mój Z@sięg: www.dbamomojzasieg.com.

ikona