1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Konkurs Fotograficzny „Mieszkańcy Ziemi”

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cylkowskiego 5) zaprasza uczniów i nauczycieli pomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. „Mieszkańcy Ziemi”.
Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie formatu A4, czarno-białe lub kolorowe, które oceni jury składające się z trójmiejskich fotografików i fotoreporterów. Prace należy opisać i przesłać na adres organizatora konkursu do 20 stycznia 2020 r. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy nastąpi 6 marca 2020 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Na zwycięzców czekają cenne nagrody, m.in. sprzęt fotograficzny i komputerowy ufundowany przez pomorskich samorządowców, Urząd Miasta Gdyni i przychylne naszej inicjatywie instytucje.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.sp34gdynia.pl w zakładce „konkursy”.

ikona