1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Konkurs Junior Biznes startuje po raz 5!

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza uczniów i nauczycieli gdyńskich szkół do udziału w piątej edycji konkursu Junior Biznes organizowanego z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdyni.
Bieżąca edycja odbywa się w dwóch kategoriach:
– Junior Biznes – dla uczniów gdyńskich szkół średnich,
– Junior Biznes SP – dla uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych.
Celem konkursu jest motywowanie młodzieży do działania na rzecz społeczności lokalnej, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii, pobudzanie kreatywności i innowacyjności oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych w praktyce.
W ramach kategorii „Junior Biznes” uczestnicy stworzą, przedstawią i zrealizują projekt inicjatywy przedsiębiorczej, jednorazowej lub stałej, możliwej do zrealizowania w lokalnej społeczności/przestrzeni rozumianej jako szkoła, dzielnica, miasto etc. Nagrodą w tej kategorii są środki finansowe na realizację ww. pomysłu oraz prestiżowe badania predyspozycji zawodowych uczestników metodą Thomas International.
W ramach kategorii „Junior Biznes SP” uczestnicy stworzą film na temat: „Moja firma marzeń”. Nagrodą w tej kategorii są karnety wstępu do obiektów rekreacyjno-kulturalnych w Gdyni dla każdego z trzech wybranych zwycięskich zespołów oraz przede wszystkim prezentacja nagrodzonych filmów w Gdyńskim Centrum Filmowym.
W obu kategoriach oceniana będzie m.in. oryginalność i innowacyjność pomysłu oraz spójność koncepcji.
Uczestnicy będą mieli okazję przygotować się do realizacji swoich projektów i wziąć udział (w zależności od kategorii konkursu) w bezpłatnych warsztatach z zarządzania projektami, wystąpień publicznych, twórczego rozwiązywania problemów oraz warsztatach filmowych.
Korzyści z udziału w konkursie:
– możliwość działania na rzecz społeczności lokalnej, wdrożenia nowych pomysłów, rozwiązania problemów,
– kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
– zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii,
– pobudzanie kreatywności i innowacyjności,
– kształtowanie postaw przedsiębiorczych w praktyce,
– udział w bezpłatnych warsztatach – w zależności od kategorii: zarządzanie projektami, wystąpienia publiczne, twórcze rozwiązywanie problemów, warsztaty filmowe,
– nagrody – w zależności od kategorii: finansowe, prestiżowe badania predyspozycji zawodowych uczestników metodą Thomas International, karnety – wejściówki do obiektów rekreacyjno-kulturalnych w Gdyni, pokaz nagrodzonych filmów w Gdyńskim Centrum Filmowym.
Zgłoszenia grup liczących od 3 do maksymalnie 7 osób przyjmowane są do 31 stycznia 2020 r.
Konkurs realizowany jest we współpracy m.in. z Fundacją Gospodarczą w Gdyni oraz Gdyńską Szkołą Filmową.
Więcej informacji, w tym regulaminy i formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami znajdują się na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz profilu facebookowym www.facebook.pl/gdyniaprzedsiebiorcza.

ikona