1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Nagroda Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga

Doktor Joanna Małgorzata Banachowicz 16 grudnia odebrała w Gdyni Nagrodę Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga za najlepszą pracę doktorską poświęconą literaturze francuskojęzycznej.
Laureatką nagrody została doktor Joanna Małgorzata Banachowicz, która obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim pracę zatytułowaną – Konstruktionen der jüdischen Identität im Werk von Doron Rabinovici (Konstrukcje tożsamości żydowskiej w twórczości Dorona Rabinovici), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Białka.
W imieniu samorządu gdyńskiego, gratulacje Joannie Małgorzacie Banachowicz złożyła wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała:
Szanowni Państwo, Szanowna Pani Doktor chciałabym bardzo serdecznie, w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu prezydenta Wojciecha Szczurka, pogratulować Pani sukcesu. Jestem pewna, że ta ważna i prestiżowa nagroda jest dopiero początkiem pasma ogromnych sukcesów w życiu naukowo-artystycznym. Chociaż dzisiaj wszystkie oczy zwrócone są na Panią, i słusznie, ja chciałabym także nawiązać do Pana Konsula. Ogromnie się cieszę, że tę nagrodę, którą będzie Pani wspominała w kolejnych momentach swojego naukowego życia, otrzymuje Pani właśnie w Gdyni. A to dzieje się dlatego, że Pan Konsul, laureat Galiona Gdyńskiego, naszej najważniejszej nagrody artystycznej, realizuje fantastyczne działania na polu kultury w mieście Nagrody Literackiej.
Patronat nad Konkursem objął Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce Pan Conrad Bruch.
Kapituła Nagrody Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie obradowała w składzie: prof. dr hab. Marek Wilczyński (przewodniczący), dr hab. Adam Lipszyc oraz dr hab. Tomasz Swoboda.
Uroczystość wręczenia nagrody uświetnił wykład okolicznościowy prof. dr hab. Małgorzaty Książek-Czermińskiej.

ikona