1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Projekt „30 + na start (II)” – podnoszenie kwalifikacji i kompetencji

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości od stycznia 2020 roku rozpocznie realizację form wsparcia w projekcie „30 + na start (II)” dla mieszkańców miast: Gdyni, Sopotu, Gdańska oraz powiatów puckiego i wejherowskiego, których zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Jeżeli skończyłeś 30 lat i pracujesz na umowę o pracę, umowę krótkoterminową, umowę zlecenie lub o dzieło, będziesz mógł bezpłatnie uczestniczyć w kursie podnoszącym Twoje kwalifikacje lub kompetencje zawodowe.
Dzięki udziałowi w projekcie zwiększysz swoje szanse na:
– przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia,
– zmianę wymiaru czasu pracy na pełny,
– zmianę pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji,
– awans w dotychczasowej pracy,
– zmianę pracy na wyżej wynagradzaną.
Jeżeli jesteś pracodawcą pamiętaj, że również masz możliwość zgłoszenia swoich pracowników do Projektu.
Nie czekaj. Liczba miejsc ograniczona.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Kontakt e-mail: projektzit@gdynia.pl lub tel. 58 668 20 32, 58 668 20 30, 58 668 20 26.

listwa logo

ikona