1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Raport z ewaluacji BO jest już dostępny

Raport z ewaluacji tegorocznego Budżetu Obywatelskiego jest już dostępny do pobrania i przeczytania. Wnioski zostały już przedstawione i przeanalizowane przez Radę ds. Budżetu Obywatelskiego, a część z nich została uwzględniona w zaktualizowanej uchwale regulującej zasady przeprowadzania BO.
W opracowaniu znajdują się analizy zarówno danych zastanych, dotyczących m.in. liczby i zakresu złożonych wniosków, autorów czy wyników głosowania, jak i opinii zawartych w ankietach ewaluacyjnych. Udział w badaniu za pośrednictwem ankiety elektronicznej wzięło ponad 1700 osób.
Uczestnicy ewaluacji ocenili tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego na mocną czwórkę (średnia ocena 4,37 w sześciostopniowej skali). Zdecydowana większość badanych mieszkańców i urzędników stwierdziła, że BO w obecnej formule prowadzi do realizacji zadań lepiej dopasowanych do potrzeb gdynian. Większa część stwierdziła także, że proces ten poprawia relacje na linii urząd – mieszkaniec.
Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej lis.gdynia.pl. Wstępne wnioski już we wrześniu zostały przedstawione Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego jako sugestie pod rozwagę na etapie opracowywania zasad BO 2020.

ikona