1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Trwają zgłoszenia do 13. edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej

Tylko do 31 grudnia trwa zgłaszanie sztuk do 13. edycji ogólnopolskiej konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.
Do konkursu można zgłaszać utwory przeznaczone na scenę dramaturgiczną, napisane po polsku przez żyjącego autora, które powstały w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Upływa on 31 grudnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Autor lub autorka najlepszej sztuki otrzyma statuetkę oraz nagrodę główną: 50 tys. zł brutto.
Jeden autor może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa utwory, ale każdy z nich musi być złożony oddzielnie. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić specjalny formularz konkursowy, przygotować wydruk danej sztuki w trzech egzemplarzach, a także dostarczyć jej wersję elektroniczną (zapisaną jako plik w formacie .doc oraz .pdf, na płycie lub pendrivie). Całość trzeba przesłać na adres: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza (ul. Bema 26, 81-381 Gdynia) z dopiskiem: Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna.
Wzór formularza i regulamin konkursu znajdują się na www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2020 roku podczas 15. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.
Kontakt: gnd@teatrgombrowicza.art.pl.
To już 13. edycja konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Została ona ustanowiona w 2007 roku przez prezydenta Wojciecha Szczurka.

ikona